ضرورت و اهميت پژوهش و جایگاه آن در جامعه اسدالله افشار- پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به منظور گسترش فرهنگ «پژوهش» درجامعه وارج نهادن به مقام شامخ «پژوهشگران»، ‪۲۵‬ آذر از سوی «شورای فرهنگ عمومی» کشور به نام «روز پژوهش» نامگذاری شد. وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری» نیز از سال ‪ ۱۳۷۹‬چهارمین هفته آذر ماه را به نام هفته پژوهش نامگذاری کرد. انرژی نو و ارزان در قلب زمین انرژی نو و ارزان در قلب زمین فکر به کار گیری انرژی زمین گرمایی به عنوان یکی از منابع مهم انرژی از دیرباز مطرح بوده است. اندیشه استفاده از این نوع انرژی در سال 1974 که سال جهانی بحران انرژی بود،قوت گرفت اما پس از بحران دوباره توجه به این انرژی کاهش یافت. هم اکنون با توجه به بالا رفتن مصرف انرژی و ترس از پایان یافتن سوخت های فسیلی و مسایل زیست محیطی مربوطه و جهت گیری تکنولوژی در به کارگیری منابع بزرگتر انرژی ،دوباره توجه بسیاری از کشورهای جهان بااستفاده از انرژی زمین گرمایی معطوف شده است.