بازدید‌های بیشتر از ظرفیت، عامل خسارت‌ به سایت‌های گردشگری بازدید‌های بیشتر از ظرفیت، عامل خسارت‌ به سایت‌های گردشگری آرام آرام به تعطیلات نوروز نزدیک می‌شویم. زمانی که بیشترین سفر‌ها در آن صورت می‌گیرد. از چند هفته گذشته آژانس‌های مسافرتی شروع به ارایه بسته‌های سفرهای نوروزی خود کرده‌اند. ستاد سفرهای نوروزی در حال شکل گیری است. تقریبا تمامی استان‌ها در حال تبلیغ جاذبه‌های گردشگری خود هستند. اما متاسفانه همچون سال‌های پیش، کمتر کسی در این برهه زمانی به خود سایت‌های گردشگری توجهی دارد و همچون نوروزهای گذشته، باز هم بسیاری از سایت‌های طبیعی و تاریخی کشور براثر بازدید‌های زیاد و بیشتر از ظرفیت قابل تحملشان، خسارت‌های جبران ناپذیری را متحمل می‌شوند. جهانی شدن مجدد ژئوپارک قشم در گرو  هم افزایی مدیران جهانی شدن مجدد ژئوپارک قشم در گرو هم افزایی مدیران مدیر ژئو پارک قشم با بیان اينكه برای اولین بار در تاریخ ژئوپارک‌ها به ژئوپارک قشم فرصت داده شده است گفت: ژئوپارک قشم از لیست یونسکو حذف نشده است و تنها اين ژئوپارک به حالت تعلیق درآمده است.