مدعیات  اقتدار گرایی ایرانی و سنجش روایی آنها مدعیات اقتدار گرایی ایرانی و سنجش روایی آنها در متن و نتیجه‌گیری پایانی کتاب، جامعه ایران به «ضعف در یادگیری از کشورهای موفق» متهم شده است. این در حالی است که کمترین توجهی به موقعیت جغرافیایی ایران نشده است. نویسنده در متن کتاب، «اقتدارگرایی» را یک صفت خاص جامعه‌ی ایرانی بیان کرده، این در حالی است که در صفحه 179 کتاب آمده است: «اقتدارگرایی یک نظام حکومتی است که تقریباً تاریخ بشر با آن شکل گرفته است» بنابراین، «اقتدارگرایی» فقط مختص ایرانیان نیست که نویسنده آن را یک خصوصیت فرهنگی ایرانی با غنای بالا معرفی کرده است. وعده های انتخاباتی ام را فراموش نخواهم کرد / باید کیفیت دانشگاه های دولتی را بالا ببریم / بیشتر از انجمن ها و تشکل های صنفی و تخصصی بهره خواهم برد وعده های انتخاباتی ام را فراموش نخواهم کرد / باید کیفیت دانشگاه های دولتی را بالا ببریم / بیشتر از انجمن ها و تشکل های صنفی و تخصصی بهره خواهم برد حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم که کیفیت دانشگاه‌های دولتی را بالا ببریم گفت: دانشجویان ما باید بتوانند در پایان تحصیلات زودتر به مشاغل مورد نظرشان دست پیدا کنند.