شرط حکومت علی(ع) مقبولیت مردمی بود شرط حکومت علی(ع) مقبولیت مردمی بود رعایت متقابل حقوق مردم و حکومت متوجه اسلام می‌شود. حق یکجانبه ازآن خداست که مالک جان و مال انسان‌هاست. اما خدا هم این را بر خود نپسندیده است و می‌گوید این حق یکطرفه نیست و من هم وظیفه دارم که به بندگانم متقابلا پاداش بدهم. حکومت علوی شفاف و مردمی بود... پوپولیست‌ها بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند پوپولیست‌ها بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند سیاست خارجی را از خیابان‌ها جمع کنیم. به پوپولیست‌ها بگوییم بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند/ بسط عدالت در آفریقا و وحدت سیاسی در جهان از مشتقات خیال‌بافی و تخیل هستند/ مهم‌ترین اولویت دولت جدید، تغییر سریع تصویر ایران در منطقه و جهان است. موضوعات، وقایع و کشورهایی که در مدار منافع مردم ایران نیستند، نباید وقت و انرژی کشور را بگیرند/ اگر ما می‌خواهیم با عزت و احترام زندگی کنیم، چه لزومی دارد با سخنان بیهوده و کارهایی که نمی‌خواهیم انجام دهیم، دیگران را تحریک کنیم؟ / غرب را نمی‌توان delete کرد.