علی ربیعی: متاسفانه دموکراسی ما رادیکال است / ضرورت انتقاد، اعتدال، عقلانیت و نهادسازی علی ربیعی: متاسفانه دموکراسی ما رادیکال است / ضرورت انتقاد، اعتدال، عقلانیت و نهادسازی هر فردي وزير آموزش و پرورش شود از حالا مي‌خواهم يك نامه‌اي برايش بنويسم. نمي‌دانم چه کسی وزیر می شود اما خيلي دوست دارم يك فرد دانشگاهي معتبر وزير آموزش و پرورش شود. مي‌خواهم از وزير خواهش كنم از كتب دبستان شروع كند به بچه‌ها ياد بدهد كه نقد كنيد و انتقاد كنيد. چرا آقاي هاشمي از نيشابور به كازرون مي‌رود يك جا بچه نقد نمي‌كند؟ ما هم ياد نگرفتيم به نقد بچه‌هايمان احترام بگذاريم، نقد كنيم، نقد بشنويم؛ چرا؟ چون ما هم در مدارس ياد نگرفتيم و بچه‌هاي ما هم در مدارس ياد نگرفتند. نادر انتصار : جامعه مدنی در آمریکا منفعل شده است نادر انتصار : جامعه مدنی در آمریکا منفعل شده است مردم جامعه آمريكا به خوبي به اين امر واقف هستند كه نه‌تنها كاري از دستشان بر نمي‌آيد، بلكه هر گونه اعتراض آنان مي‌تواند باعث محدوديت در استفاده از فضاي مجازي شود و زندگي و راحتي روزمره‌شان را دچار مشكل كند.بنابراين، آنان ترجيح مي‌دهند كه سكوت اختيار كنند.