بازخوانی فلسفی اعتدال در اندیشه‌های اسلامی و غربی / دکتر علی پایا: اعتدال، اندیشه‌ای متکی بر تسامح، بردباری و تحمل غیر است بازخوانی فلسفی اعتدال در اندیشه‌های اسلامی و غربی / دکتر علی پایا: اعتدال، اندیشه‌ای متکی بر تسامح، بردباری و تحمل غیر است دولت معتدل، دولتی قانون‌مدار و پاسخگو است. این دولت به مخالفین خود، تا آنجا که از مدار قانون خارج نشوند، اجازه فعالییت می‌دهد و آنان را در این زمینه تشویق و تحریض نیز می‌کند. آغوش دولت اعتدال‌گرا به انتقاد، گشوده است و به استقبال آن می‌شتابد. این دولت به اهمیت عقلانیت باور دارد و به این اعتبار در برساختن "زیست‌بوم بهینه عقلانیت" کوشا است. دولت اعتدال‌گرا، به اهمیت "گفت‌و‌گو" در معنای فنی این اصطلاح بخوبی واقف است و از آن به منزله ابزاری اساسی در زمینه رفع بحران، خشونت‌زدایی، و مدیریت بهینه رقابت‌ها در عرصه سیاسی بهره می‌گیرد. دولت اعتدال‌گرا، اهل تسامح و بردباری است و از تک‌گویی و استبداد به رای پرهیز می‌کند. مدیران غیر متخصص در حوزه علوم انسانی گمارده می شوند مدیران غیر متخصص در حوزه علوم انسانی گمارده می شوند یک پژوهشگر مسایل فرهنگی گفت: از آغاز انقلاب موضوع مدیریت های کلان از مسایل عمده کشور بوده است که غالبا افراد متخصص در حوزه های مربوطه به کار گمارده نمی شدند و اگر می شدند دارای تجربه و آگاهی قابل قبول نبودند.