رایزنی با مقامات آذربایجان برای تکمیل راه‌آهن رشت – آستارا رایزنی با مقامات آذربایجان برای تکمیل راه‌آهن رشت – آستارا وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سومین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل و صنایع وابسته گفت: در پایان هفته سفری به آذربایجان خواهیم داشت تا مذاکرات لازم را در راستای تکمیل راه‌آهن رشت – آستارا انجام دهیم. امیدواریم با هماهنگی‌ها و تعاملاتی که با کشورهای همسایه وجود دارد، در بخش ریل و جاده سهم از دست رفته خودمان را که مورد غفلت واقع شده، دنبال کنیم. چالش های شرکت های سهامی زراعی به مثابه عالی ترین صورتبندی سرمایه داری ارضی چالش های شرکت های سهامی زراعی به مثابه عالی ترین صورتبندی سرمایه داری ارضی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: همواره توقعات و انتظارات از شرکت های سهامی زراعی فراتر از یک نظام بهره برداری و در حد یک الگوی توسعه روستایی و کشاورزی بوده است و لازم است تا برای حصول به اهداف از پیش تعیین شده، برنامه مدون و بلندمدت وجود داشته و انتظارات خاصی را که از هر شرکت وجود دارد در قالب برنامه از نظر فنی ، زمانی ، اعتباری ، تجهیزات و وسائل مشخص باشد.