عاشقی یکبار مصرف نیست! عاشقی یکبار مصرف نیست! اگر تجربه یک عشق شکست خورده، نامزدی از دست رفته یا حتی زندگی مشترکی را داشته اید که با فوت همسر یا طلاق به پایان رسیده است، باید بدانید که ازدواج بعدی شما و رابطه جدید عاطفی که آغاز می کنید، اهمیت زیادی دارد. شما تجربیاتی دارید که می توانید از آنها برای بهتر کردن رابطه جدیدتان استفاده کنید یا به واسطه آنها زندگی تان را یک بار دیگر به چالش بکشید. عقد کرده مردی منزوی هستید؟ عقد کرده مردی منزوی هستید؟ گاهی حوصله مرا هم ندارد، دلش می‌خواهد تنها باشد، اما من زن گرفته‌ام تا از تنهایی درآیم. به خودش هم گفته‌ام اگر قرار بود تنها باشی، چرا ازدواج کردی؟ از وقتی یادم می‌آید اهل رفت و آمد بودم. روزی نبود که در خانه باشم، یــا با خـانواده‌ام بیرون بودیم یـا مهمان داشتیم یا با دوستانم به گشت و گـذار بودم. همیشه دلم می‌خـواست همسری مانند خـودم داشته باشم تـا همراه و هم‌گام من در جمع باشد، ولی نمی‌دانم چرا به پای عشق در یک نگـــاه سوختم. دلم نمی‌خواهد ناراحتش کنم، اما دیگر از این وضع و بی‌حوصلگی‌هایش خسته شده‌ام ...