به فكر چك كردن گوشی شوهرتان نباشید! به فكر چك كردن گوشی شوهرتان نباشید! خیلی وقت‌ها ریشه اختلاف‌های عمیق، ناشی از مجموع تنش‌های ریز و درشتی است كه در روند زندگی ایجاد می‌شود. گاهی تكرار رفتارهای اشتباه به ظاهر ساده، ریشه‌های زندگی مشترك را متزلزل می‌كند. در مرحله اول هر یك از زوج‌ها باید رفتارهای نامناسب‌شان را بشناسند و در راستای تغییر این رفتارها تلاش كنند. با زندگی بدون بچه چطور کنار بیاییم؟ با زندگی بدون بچه چطور کنار بیاییم؟ دلایل منطقی وجود دارد که شخص نخواهد یا نتواند که بچه دار شود. این می‌تواند خواسته شریک زندگی یا مشکلی در بارداری باشد. اگر این انتخاب و تصمیم شخصی باشد که با دیگری بر سر آن به توافق رسیده باشید کمتر دچار تردید می‌شوید اما اگر این انتخاب یک تصمیم بر اثر اجبار باشد که بخاطر ناتوانی در بارداری گرفته‌اید زمان‌های زیادی را با تردید، یاس، غم و اندوه سپری می‌کنید. در واقع در یک موقعیت احساسی متناقض قرار می‌گیرید؛ از یک سو شریک زندگی‌تان را آنقدر دوست دارید که داشتن بچه اهمیتی برایتان ندارد و از سوی دیگر گاهی به تجربه والد شدن فکر می‌کنید.