«سبک زندگی» بخش اساسی پیشرفت و تمدن‌سازی نوین اسلامی «سبک زندگی» بخش اساسی پیشرفت و تمدن‌سازی نوین اسلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در جمع پرشور هزاران نفر از دانشجویان، دانش آموزان و دیگر جوانان خراسان شمالی، «سبک زندگی» را بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوین اسلامی خواندند و با دعوت از نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه برای «پرداختن به این مفهوم مهم، آسیب شناسی وضع موجود سبک زندگی در ایران و چاره جویی در این زمینه» تأکید کردند: پیشرفت در علم و صنعت و اقتصاد و سیاست که بُعد ابزاری تمدن اسلامی را شکل می دهد وسیله ای است برای دستیابی به سبک و فرهنگ صحیح زندگی و رسیدن به آرامش، امنیت، تعالی و پیشرفت حقیقی. سبک زندگی و ارایه راه حلی جامع سبک زندگی و ارایه راه حلی جامع سبک زندگی یکی از جذاب‌ترین مباحث روز جامعه شناسی است. از آن رو که این مبحث با تکیه ای که بر جریان معمول زندگی دارد، نسبت نزدیکی با تعریف انسان و رابطه اش با خود، خدا و نظام هستی و همچنین روابط اجتماعی و توسعه یافتگی یک ملت دارد گفت وگو پیرامون آن پای حوزه های مختلف موضوعی را به میان می کشد. در این میان، کنکاش و بررسی همه جانبه این سوژه، با یکی از اساتید آشنا به مباحث میان رشته ای این حوزه نگرشی زنده و چند بعدی به انسان ارایه می دهد.