وزارت بهداشت باید با عزم جدی در سیاست‌گذاری‌های کلان پرستاری اقدام کند وزارت بهداشت باید با عزم جدی در سیاست‌گذاری‌های کلان پرستاری اقدام کند رییس شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه وزارت بهداشت باید با عزم جدی در سیاست‌گذاری‌های کلان پرستاری اقدام کند گفت: اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که هفت سال از عمر تصویب آن می‌گذرد در حال حاضر اقدامات زمینه‌ای آن انجام شده، استانداردهای آن تدوین شده، شرح وظایف اصلاح و k اولیه آن تعیین شده است و چنانچه شورای عالی بیمه سلامت آن را تصویب کند تعرفه‌ خدمات پرستاری ابلاغ خواهد شد. نارسایی قلب، یکی از شایع ترین بیماری ها در کشورمان است / رکورد 70عمل پیوند قلب در سال برای ایران نارسایی قلب، یکی از شایع ترین بیماری ها در کشورمان است / رکورد 70عمل پیوند قلب در سال برای ایران رییس بخش قلب و عروق بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه کشورمان توانسته به آمار حدود70 عمل پیوند قلب در سال برسد گفت: سه مرکز اصلی عمل پیوند قلب در کشور عبارتند از بیمارستان مسیح دانشوری ،بیمارستان امام خمینی(ره) و بیمارستان شریعتی که از لحاظ تعداد عمل پیوند قلب و مراقبته ای ویژه پس از عمل با بسیاری از مراکز پیشرفته دنیا برابری می کند.