توصیه‌های کاربردی برای مراقبت از پا در بیماران مبتلا به دیابت توصیه‌های کاربردی برای مراقبت از پا در بیماران مبتلا به دیابت معاون مرکز تحقیقات غدد کشور در مرود بیماران مبتلا به دیابت و اینکه چگونه می‌توانند از پاهای خود مراقبت کنند گفت: در بيماري ديابت سهم اساسي و عمده كنترل بيماري به عهده خود بيمار است. مبتلايان به بيماري ديابت بايد اقدامات روزانه مهمي در رابطه با کنترل بيماري خويش به‌عمل آورند. انجام چنين اقداماتي در کيفيت کنترل بيماري و كاهش احتمال پيدايش عوارض آن نقش تعيين‌کننده‌اي دارد. يکي از عوارض شايع و ناتوان كننده در بيماران ديابتي زخم پاي ديابتي است. استفاده از کمربند ایمنی در تصادفات ۵ برابر شانس زنده ماندن را افزایش می‌دهد استفاده از کمربند ایمنی در تصادفات ۵ برابر شانس زنده ماندن را افزایش می‌دهد با توجه به اهمیت موضوع تصادفات رانندگی و عوارض مادی و غیر مادی ناشی از آن برای جامعه جهانی و به ویژه کشورهای در حال توسعه انجام مدخلات اثر بخش، امری اساسی در برخورد با این معضل مهم سلامت است.بنابراین برای اجتناب از خطر، حذف یا تقلیل خسارات ناشی از حوادث باید در صدد تدبیری باشیم که امنیت و آسایش افراد جامعه تامین و یا ارتقاء یابد.