سهمیه سه درصد استخدام معلولان به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد