تنها راه استخدام دولتی صدور اطلاعيه و برگزاري آزمون استخدامي است