مخبر دزفولی تاکید کرد:
ضرورت ایجاد 50 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور