/ یادداشت /
شبکه ملی اطلاعات در شرایط کنونی نمی‌تواند هزینه‌های دسترسی کاربران را کاهش دهد