رییس راهور تهران: تردد خودروهای پلاک عمومی از فردا در طرح ترافیک مجاز است