کنکور همچنان قربانی می گیرد/ ضرب و شتم یک دانش آموز به خاطر قبول نشدن در دانشگاه های معتبر