افزایش بهای طلا و کاهش ارز در بازار نسبت به روز گذشته