گفت و گوی خبرگزاری دانا با دبیر شورای عالی راهبرد حرفه ای خبرگزاری ایرنا:
آموزش حرفه ای در مطبوعات ما به حداقل رسیده است/ روزنامه ها باید آزاد باشند نه اینکه خود را درگیر جهت گیری‌های سیاسی کنند