گزارش تصویری؛
کاندیدای جایزه نوبل 2013 در دانشگاه شریف