رییس اتحادیه صنف رایانه تهران:
اگر قیمت دلار زیر 2500 تومان برسد، شاهد تغییر اساسی در بازار IT هستیم