یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری دانا:
افزایش قیمت حامل های انرژی در کمیسیون انرژی مطرح نشده است/ دولت ناگزیر به افزایش قیمت سوخت