بازداشت ۲ نفر در جریان رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی در خیابان جمهوری