آخرین اخبار از مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور/ در حال تهیه لیست متقاضیان هستیم