معلمی که الگوی انسانیت شد/ همدردی با شاگرد سرطانی با تراشیدن موی سر + فیلم