گزارش تصویری؛
پلک بزن و ببین / دنیا در روزی که گذشت