بررسی آتش‌سوزی خیابان جمهوری در سه نهاد / 2 آتش نشان با قرار وثیقه آزاد هستند