دولت: زمان توزیع سبد کالا تا پایان سال تمدید شد / اگر حسابتان تایید نشده به بانک بروید