گزارش تصویری؛ تهران؛ بهمن 1357 (3)
روایت پیروزی یک انقلاب