برای سخنرانی در کنفرانس ایران پس از تحریم‌ها
حضور 12 چهره نفت و انرژی انگلیس و آمریکا در کنفرانس ایران پس از تحریم‌ها