محیط طباطبایی:
آموزش کلاسیک در مدارس باید به زبان فارسی باشد / زبان‌های بومی مانند عربی و انگلیسی تدریس شود