در اطلاعیه شفاف سازی هلدینگ خلیج فارس اعلام شد:
تاثیرنگذاشتن افزایش قیمت خوراک بر قیمت تمام شده محصولات هلدینگ خلیج فارس