گزارش تصویری؛
عیادت شخصیتهای کشوری از آیت الله مهدوی کنی