گزارش تصویری چهارمین روز بستری شدن آیت الله مهدوی کنی