تشریح آخرین وضعیت سلامت حضرت آیت الله مهدوی کنی:
بخش‌های عمده‌ای از مغز فعالیت دارد اما نه به مقدار رضایت بخش / تغییر خاصی در وضعیت درمانی ایجاد نشده است