آمار وزیر امور اقتصادی و دارایی از بودجه 94:
دلار: 2650 تومان / نفت: 70 دلار / نرخ سود بانکی، دستوری نخواهد بود