معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خبر داد
شاخص جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، تعداد و وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان است