رئیس سازمان شیلات عنوان کرد:
افزایش 40 درصدی مصرف آبزیان در سبد غذایی خانواده ها/ هدفگذاری برای پرورش 200هزار تن ماهی در قفس