آرژانتینی ها برای مقابله با زیکا دست به دامن قورباغه ها شدند