برنامه جدید دولت برای دارندگان سهام عدالت/پرداخت سود به مشمولان