آیا موافقت‌نامه پاریس با سیاست‌های کلان کشور همسو است؟