توافق جدید نفتی ایران-عربستان/ نفت روی بشکه ای۶۰ دلار فریز می‌شود