تولید «مواد سمی» در بدن به‌دلیل انجام ورزش بلافاصله بعد از خوردن غذا