شرط جدید ایران برای غول‌های نفتی/ همه باید در مناقصه شرکت کنند