سیر و گوجه فرنگی، خوراکی هایی موثر در برابر سرطان پروستات