دبیر علمی نهمین کنگره بین الملی سکته مغزی:
آلودگی هوا تا 35 درصد احتمال بروز سکته مغزی را افزایش می‌دهد