بر مبنای آمارهای آنکتاد؛
رتبه ایران در آمادگی تجارت الکترونیکی/ ۱۰ کشور برتر آسیا کدامند