المرزوعی: نفت ۵۰ دلار برای تولید کنندگان به صرفه نیست