برنامه آموزشی دانشگاه ها اعلام شد؛
تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۳ دانشگاه برتر/ آغاز کلاسها از ۹ بهمن